Afdelingsbestyrelse Fødevareforbundet NNF Sydjylland

Afdelingsformand

Peder Haahr Pedersen

Afdelingsnæstformand

Torben Søgaard Hansen

Slagter Industri

Brian Vestergaard, tillidsrepræsentant, Danish Crown A/S, Svineslagteri Blans

Bo Gert Christensen, tillidsrepræsentant, SB Pork A/S, Brørup

Villy Petersen, tillidsrepræsentant, Danish Crown A/S, Kreaturslagteri Holsted

Fødevareindustri

Gunner Hermann Straarup, tillidsrepræsentant, Skare Meat Packers K/S, Vejen

Jesper Stjerne, tillidsrepræsentant, Tulip food Company A/S, Aabenraa

Butik

Kurt Wolter, tillidsrepræsentant, Nielsens Bageri ApS, Tønder

Mejeri

Carsten Hjorth, fællestillidsrepræsentant, Arla Foods a.m.b.a., Esbjerg Mejeri