Afdelingsbestyrelse Fødevareforbundet NNF Sydjylland

Afdelingsformand

Peder Haahr Pedersen

Afdelingsnæstformand

Torben Søgaard Hansen

Slagter Industri

Brian Vestergaard, tillidsrepræsentant, Danish Crown A/S, Svineslagteri Blans

Bo Gert Christensen, tillidsrepræsentant, SB Pork A/S, Brørup

Villy Petersen, tillidsrepræsentant, Danish Crown A/S, Kreaturslagteri Holsted

Fødevareindustri

Morten Boas, tillidsrepræsentant, Danish Crown Foods Mou, Esbjerg

Jesper Stjerne, tillidsrepræsentant, Tulip food Company A/S, Aabenraa

Butik

Kurt Wolter, tillidsrepræsentant, Nielsens Bageri ApS, Tønder

Mejeri

Ronni Pedersen, tillidsrepræsentant, Naturmælk a.m.b.a. Tinglev

Michael Skytt Juhl, fællestillidsrepræsentant, Arla Foods a.m.b.a., Branderup mejeri

Ungdom

Michael Krabbenhøft, Formand ungdomsudvalg Sydjylland, Tican Fresh Meat A/S, Brørup